MENU
Aula_close Layer 1

10. klasse

 

Se videoer om skolen her og her

Målgruppe

I 10. klasse er undervisningen målrettet unge, som efter grundskolen har behov for afklaring af deres uddannelsesvalg samt faglig kvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Vi betragter 10. klasse som starten på ungdomsuddannelsen og ikke som afslutningen af grundskolen.

Hvilke kompetencer opnår eleverne i 10. klasse?

I 10. klasse sætter vi både fokus på elevens faglige, personlige og sociale udvikling. Det er obligatorisk at have fagene dansk, matematik og engelsk. Derudover har alle elever idræt og der er mulighed for at vælge fysik/kemi, samfundsfag, historie, robotprogrammering og musik. Undervisningen er målrettet 10. klasseprøven.

Hvor og hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår på Ungdomsskolen på Bregnegårdsvej 21B. Der er to ”indgange” til 10. klasse på Gentofte Ungdomsskole: Gymnasieforberedende (G) og Afklarende (A):

Gymnasieforberedende 10. klasse (G)

Afklarende 10. klasse (A)

Elever, der vælger den gymnasieforberedende indgang, har en ambition om at blive fagligt og personligt klar til starte i gymnasiet. Der er fokus på:

Elever, der vælger den afklarende linje, ønsker som udgangspunkt en anden ungdomsuddannelse end gymnasiet. Der er fokus på:

 • Modenhed og selvstændighed
 • Gode studievaner
 • Tæt samarbejde med gymnasierne
 • Højt fagligt niveau
 • Trygge rammer
 • Tæt lærerkontakt
 • Sociale kompetencer
 • Vi følger elevernes fokus – ”hvad de er optagede af”
 • Afklaring ift. valg af ungdomsuddannelse
 • Faglig forbedring
 • Jagt på succeser og gode historier (positive oplevelser med skolegang)
 • Trygge rammer
 • Tæt lærerkontakt
 • Sociale kompetencer (fællesskab)
 • Samarbejde med erhvervsliv
 • Vi følger elevernes fokus – ”hvad de er optagede af”

På begge indgange kan eleverne vælge mellem 3 linjer:

 1. Idræt og ernæring - Kost og motion i teori og praksis
 2. Fysik/kemi og science
 3. Den humanistiske linje

 

1) Idræt og ernæring - Kost og motion i teori og praksis

Sund kost og motion kan medvirke til mere overskud i hverdagen og dermed også til skolearbejdet. Linjen er bygget op omkring praktisk og teoretisk idræts- og ernæringsundervisning.

 • Vi tager et individuelt udgangspunkt og laver en plan for at optimere og forbedre dit fysiske og mentale potentiale inden for sport og motion - herunder styrke, kondition og bevægelighed
 • Vi vil lave individuelle træningsprogrammer, der skal passes og tilpasses ved siden af de fælles aktiviteter, som vi laver i undervisningen
 • Vi arbejder på at udvikle dine tekniske såvel som taktiske færdigheder
 • Vi gør dig mere bevidst om kostens sammensætning og forskellige træningsformer
 • Vi laver mad sammen og bevæger os sammen
 • Hvad kræver det? Det er ikke en forudsætning, at du i forvejen dyrker idræt i klub, men for at være på idræts- og ernæringslinjen skal du:
  • Have en positiv indstilling til såvel kendte som ukendte idrætsgrene
  • Være indstillet på i samarbejde med lærerne at sætte mål for din fysiske udvikling og arbejde målrettet på at nå dem
  • Altid være omklædt til idrætstimerne
  • Have lyst til at få sved på panden og komme i bedre form

 

2) Fysik/ kemi og science

Linjen er for de elever, der interesserer sig for det naturvidenskabelige. Undervisningen foregår 2 gange om ugen i 2 lektioner. Den ene dobbeltlektion er fysik/kemi for 10.klasse. Det forventes, at man går til afgangsprøve i faget. Den anden dobbeltlektion er det mere science-prægede.

I løbet af året vil der være fokus på 5 emner:

 1. Intro med teambuilding samt tur til København og besøg i Byens Hus
 2. Bioteknologi med enzymer, DNA og kemiske forsøg - besøg på KU
 3. Deltagelse i konkurrencen ”Unge forskere”, hvor I skal løse et problem på en teknisk/praktisk måde – der er præmier til de bedste løsninger
 4. Lær at programmere - besøg DTU og se robotter
 5. Lav dit eget design - besøg på Design museum
   

3) Den humanistiske linje

Linjen er for de elever, der er nysgerrige på og gerne vil forstå, hvorfor vi tænker og handler, som vi gør. Vi skal lære at forstå os selv og vores krop endnu bedre - på en skæg og anderledes måde.

Undervisningen på linjen er delt op i tre hovedområder. I alle tre områder kombineres teori med praktiske øvelser.

Undervisningen på linjen er delt op i tre hovedområder. I alle tre områder kombineres teori med praktiske øvelser.

 1. Compassion - bliv venner med din hjerne: I et forløb på 9 uger med teori i det ene modul og praksis i det andet, præsenterer vi eleverne for yoga, mindfulness, åndedrætsøvelser m.m. Alt sammen noget der hjælper til en bedre forståelse af krop og hjerne, øger evnen til at regulere sig selv og i sidste ende forbedre ens trivsel.
 2. Psykologi: Med hovedvægt på udviklingspsykologien vil eleven gennem teori, cases, film og øvelser blive klogere på den menneskelige psyke. Roller, konflikter og kommunikation vil vi prøve at forstå fra en psykologisk vinkel.
 3. Dannelse: I dannelsestimerne vil vi arbejde på, at eleven bliver rustet til at træffe kvalificerede valg, herunder valg af uddannelse. Vi arbejder med handling/konsekvens. Der vil indgå museums- og koncertbesøg – oplevelser, som eleverne måske ikke ville vælge selv. Alt fra Platon til Nik & Jay. Eleverne skal kende forskel på kitch og kvalitet. Vi vil hjælpe eleverne med at forstå den verden og det samfund, vi alle er en del af.

Hvor og hvordan tilmelder jeg mig?

Eleven søger via www.optagelse.dk senest den 1. marts i forlængelse af 9. klasse. I løbet af foråret inden skolestart bliver ansøgerne indbudt til en screeningssamtale – det er her vi i samarbejde finder frem til, hvordan eleven får mest muligt ud af sin 10. klasse – hvilken linje og hvilken indgang, der passer bedst til eleven.

Kontaktoplysninger

For mere information kontakt Troels Nysom, viceskoleleder, tlf.: 40 43 14 50, mail: tgny@gentofte.dk