MENU
Aula_close Layer 1

10. klasse

Billede fjernet.

Gentofte 10. Klassecenter

10. A, 10. G eller EUD10. Læs her om de forskellige tilbud.

For at 10. klasse bliver et godt år for dig, er det vigtigt, at du har forståelse for at det er et frivilligt skoleår. Du skal selv være med til at tage ansvar for, at det bliver et udviklende år.

 10. klasse er for de elever der ønsker at blive vurderet parate til en videre ungdomsuddannelse. Det kan være du har drømme om at komme videre til gymnasiet men mangler lidt faglighed eller modenhed – det kan være, du gerne vil på teknisk skole, men er i tvivl om, hvilken indgang du skal vælge – måske skal du have øvet nogle sociale eller personlige kompetencer inden du er klar til at tage valget om din videre færd.

Man kan søge enten 10. A eller 10. G. Begge linjer forbereder til 10. klasseprøven, og har forskelligt fokus.

10. A

10. A er primært det tilbud, hvor der, ud over det faglige, arbejdes med at afklare den unges fremtidige valg af ungdomsuddannelse.

10. G

10. G er primært det tilbud, hvor der arbejdes målrettet mod en gymnasial ungdomsuddannelse. Der arbejdes på et højt fagligt niveau, men også med studieteknik og personlig fremtoning.

Søger du 10. klasse bliver du indbudt til en screening i foråret inden skolestart – det er her vi i samarbejde finder frem til om du har mest gavn af 10. A eller 10. G.

Du kan regne med en skoledag der ligger mellem kl. 08.30 og 16.00 og undervisning ca. 35 timer om ugen.

I 10. klasse er det obligatorisk at have fagene dansk, matematik og engelsk. Derudover har du mulighed for at vælge fysik og tysk/fransk. Du kan forvente at være fysisk aktiv i timerne hver dag og i idrætsundervisningen.

10. klasseteamet arbejder tæt og målrettet sammen med UU-Gentofte om at gøre alle unge i 10. klasse uddannelsesparate.

Hvor?

Undervisningen foregår på Gentofte Ungdomsskole, Bregnegårdsvej 21B & Hartmansvej 22, 2900 Hellerup.

Hvornår?

Skoleåret følger den almindelige Folkeskole, og vi har løbende optag af elever.

Hvordan?

Du søger på normal vis gennem den koordinerede tilmelding i samarbejde med din UU-vejleder.

 

 ____________________________________________________________________________________

EUD 10

EUD10 er målrettet de elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne, eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg. EUD10 skal tilrettelægges som et helårsforløb på mindst 840 undervisningstimer.

EUD10 omfatter den obligatoriske del af 10. klasse, som betones mod erhvervsuddannelserne. Der indgår derfor obligatorisk brobygning til erhvervsuddannelse i et omfang af ca. 6 uger. Endvidere skal den obligatoriske opgave målrettes erhvervsuddannelserne.

Gentofte 10. klassecenter udbyder fra skoleåret 2016-17 også pladser til elever som ønsker EUD10. Dette vil foregå i tæt samarbejde med relevante erhvervsskoler, 10. klasses andre tilbud, ”ungepakken” og Ungdomsskolens øvrige tilbud.

Hvis du gerne vil søge om en EUD10 plads, så gøres det ligeledes via Optagelse.dk, og du er meget velkommen til at kontakte skolen hurtigst muligt, så vi kan få tilrettelagt et godt og målrettet forløb for dig.