MENU
Aula_close Layer 1

Kvisten

 

Se video om Kvisten her.

Målgruppe

Kvisten er et skoletilbud målrettet sårbare unge fra 7.- 9. klassetrin i Gentofte Kommune, der ikke trives i et alment undervisningstilbud. Eleverne har meget forskellige udfordringer, men fælles for de fleste er en introvert adfærd. De kan have psykiatriske diagnoser, og mange af eleverne er udfordrede af angst, der gør det svært for dem at møde i skole og fungere med andre elever.

Hvilke kompetencer opnår eleverne i Kvisten?

I Kvisten tager vi udgangspunkt i den enkelte elevs faglige og sociale formåen, når vi tilrettelægger dagligdagen. Skemaet lægges for hver enkelt elev med mulighed for både ene-og holdundervisning på små hold i en forudsigelig og struktureret hverdag. Fokus er på basisfagene dansk, matematik og engelsk, men der kan individuelt tilrettelægges den fagrække, som giver mening for den enkelte elev. Det tilstræbes, at undervisningen rettes frem mod folkeskolens afgangseksamen.

Nogle elever i Kvisten kan have erfaringer med en skolegang, de har oplevet som præget af nederlag og manglen på succes. I Kvisten giver vi mulighed for at vende den manglende skoleglæde til succesoplevelser og troen på egne evner, så eleven oplever igen at møde stabilt og trives i en skolesammenhæng.

Hvor og hvordan foregår undervisningen

Kvisten er en del af Gentofte Ungdomsskole, Bregnegårdsvej 21B, 2900 Hellerup, hvor vi har vores eget lille hus i trygge og hyggelige rammer med eget køkken, toilet og tre lokaler. Til daglig foregår undervisningen i vores lille hus, men vi har også ture ud af huset engang imellem.

I undervisningen og arbejdet med eleverne tager vi udgangspunkt i en systemisk/narrativ tilgang, hvor vi forsøger sammen med eleven at skabe en ny historie, som tager udgangspunkt i elevens kompetencer i et anerkendende felt.

Vi går meget op i relationen mellem voksen og elev, da vi mener, at en god og tryg relation kan hjælpe eleverne til at møde de udfordringer, de støder på i skolen og i deres øvrige liv. Den gode relation til en voksen på skolen kan være med til at gøre det lettere for eleven at overskue og tåle de forandringer, som indtræder i løbet af en skoledag, fx fremlæggelser, prøver, fællesarrangementer på skolen, køkkentjans, praktik og lignende udfordringer. Det gør det også lettere at give eleverne det venlige ”skub i ryggen”, som ind imellem er nødvendigt.

I vores faglige og sociale tilgang til eleverne er vi altid meget opmærksomme på de udfordringer og eventuelle diagnoser, nogle af eleverne har, og vi vægter et tæt samarbejde med forældrene og den unges netværk højt.

Hvordan og hvornår ansøger jeg?                                                                                                                       

For at blive elev i Kvisten skal eleven visiteres på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) via skolevisitationen i Gentofte Kommune. Kvisten er et special-pædagogisk tilbud i Gentofte Kommune, og visitationen foregår i samarbejde mellem forældre, Kvisten og kommunens visitationsudvalg. Vi følger det almindelige skole-og ferieår, men har løbende optag.

Kontaktoplysninger

For nærmere information, kontakt afdelingsleder Jesper Thanning, tlf.: 3055 4292,
e-mail: 
jth@gentofte.dk