MENU
Aula_close Layer 1

Rejseholdet

Målgruppen
Rejseholdet er et alternativt skoletilbud til unge i udskolingens 7. til 9. klassetrin. Rejseholdets tilbud henvender sig til unge, som på grund af skoletræthed, faglige, personlige eller sociale udfordringer har mistet motivationen og troen på egen evner, og derfor ikke kan profitere af folkeskolens tilbud. Det er unge, som har brug for særlig støtte og guidning i forbindelse med konfliktløsning, selvregulering og socialt samspil med andre unge.

Hvilke kompetencer opnår eleverne på rejseholdet?

På Rejseholdet mener vi, at glade og trygge unge lærer bedre! Derfor tager det pædagogiske arbejde udgangspunkt i en struktureret, tryg og overskuelig hverdag, baseret på relationspædagogikken.

Alle unge har en kontaktlærer, og samarbejdet med forældrene bliver vægtet meget højt.

I løbet af skoleåret er vi på en del kortere og længere ture, hvor vi skifter rammerne ud og lærer på nye måder. På rejserne har vi et særligt fokus på de sociale kompetencer, fællesskabet og især relationen til den unge. Fælles oplevelser, deltagelse og samværet med de voksne, er med til at styrke troen på egne evner og skoleglæden. Den unge skal være indstillet på at deltage i disse ture og være væk hjemmefra.

Der er mulighed for undervisning i fuld fagrække fra 7. til 9. klassetrin med fokus på dansk, matematik og engelsk. Vi sigter mod, at eleverne går til afgangseksamen i nogle af fagene på 9. klasses niveau.

Hvor og hvordan foregår undervisningen?

På Rejseholdet foregår undervisningen på små hold og tager udgangspunkt i de unges forudsætninger. Vi kan tage hensyn til den enkeltes behov og ønsker ift. skema, efter aftale med forældre og elev. Skemaet evalueres minimum hver 3. måned, sådan at der hele tiden er fokus på progression, læring og trivsel.

Undervisningen foregår i vores eget lille hus, der ligger i tilknytning til ungdomsskolen på Bregnegårdsvej 21B, 2900 Hellerup.

Rejseholdet vægter praktik i både kortere og længere periode, alt efter hvad der giver mest mening for eleven.

Hvordan og hvornår ansøger jeg?

For at blive elev på Rejseholdet skal den unge visiteres på baggrund af en pædagogisk, psykologisk vurdering (PPV). Én gang om året afholdes der et revisitationsmøde, hvor skolevisitationen vurderer, om eleven fortsat profiterer af tilbuddet. Der tages endelig stilling til optagelse på Rejseholdet efter en skolepraktikperiode på 2 uger. Vi følger det almindelige skole- og ferieår, men har løbende optag. Rejseholdet har plads til 12 unge.

Kontakt

For nærmere information, kontakt afdelingsleder Jesper Thanning, tlf.: 3055 4292,
e-mail: 
jth@gentofte.dk