MENU
Aula_close Layer 1

Rejseholdet

Målgruppen
Rejseholdet er et alternativt skoletilbud til unge i udskolingen (7. -9. klasse). Vi har plads til 12 unge. Rejseholdets tilbud henvender sig til unge, som på grund af skoletræthed, faglige, personlige eller sociale udfordringer ikke profiterer af folkeskolens tilbud. Unge som har brug for særlig støtte og guidning i forbindelse med konfliktløsning, selvregulering og socialt samspil med andre unge.

Læringsmiljøet-hvordan foregår undervisningen?

Rejseholdet tilbyder undervisning i alle folkeskolens fag og hver enkelt elev får sit eget tilpassede skema. Dette skema evalueres minimum hver 3. måned, sådan at der hele tiden er fokus på progression, læring og trivsel.

Ungdomsskolen afholder de samme prøver og eksamener som folkeskolerne.

På Rejseholdet er der mulighed for undervisning i fuld fagrække fra 7.-9. klassetrin. Vi har gode erfaringer med at tage individuelle hensyn til den enkelte elevs behov og ønsker. Derfor vil der være mulighed for at tilpasse skemaet efter aftale med forældre og elev. Vi genbesøger altid behovet for fuld fagrække 3 måneder ad gangen. Rejseholdet afholder folkeskolens prøver ved afslutningen af 9. klasse.
Der er også undervisning i en række andre områder:  bevægelse, madlavning i skolens café og i praktiske fag.
På Rejseholdet tager det pædagogiske arbejde udgangspunkt i en struktureret hverdag baseret på relationspædagogikken. Undervisningen foregår på små hold og tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger. Rejseholdet arbejder med trygge og overskuelige hverdage. Glade og trygge elever lærer bedre!

Praktik
Rejseholdet lægger vægt på, at eleverne kommer i praktik og dermed lærer noget om at være på en arbejdsplads.

Rejser
Rejseholdet skal selvfølgelig ud at rejse. I løbet af skoleåret er vi på kortere og længere ture. Man skal være indstillet på at deltage i disse ture og være væk hjemmefra.

Samarbejde og handleplaner
Alle unge har en kontaktlærer, og der er et udvidet og tæt samarbejde med forældrene.
Vi har ligeledes et tæt samarbejde med UU Gentofte (udarbejdelse af UPV-uddannelsesparathedsvurdering) og sagsbehandlere. Rejseholdet har desuden tilknyttet en psykolog fra PPR.  Vi lægger vægt på et samarbejde, der baserer sig på gensidig information. Tillid er afgørende for at skabe trivsel og udvikling for de unge.
Vi evaluerer løbende elevernes faglige, sociale og personlige progression og sikrer os, at vi har et godt aktuelt kendskab til elevens udvikling.

Personalet
Der er knyttet 3 faglærere, en mentor og en afdelingsleder til Rejseholdet.

Placering
Undervisningen foregår på Ungdomsskolen, Bregnegårdsvej 21B, 2900 Hellerup. Rejseholdet har eget lille hus. Eleverne har deltagelsesmuligheder i hele skolens fællesskab, brug af PLC, faglokaler (fx naturfag), skolekøkken og skolens traditioner. Fællesskabets muligheder benyttes i det omfang, det er hensigtsmæssigt for eleverne.

Visitering
Visitation til Rejseholdet går gennem egen skole og Skolevisitationen.
Alle elever visiteres på baggrund af en pædagogisk, psykologisk vurdering (PPV). Én gang om året afholdes der et revisitationsmøde, hvor skolevisitationen vurderer, om eleven fortsat profiterer af tilbuddet.

Der tages endelig stilling til optagelse på Rejseholdet efter en skolepraktikperiode på 2 uger.

Kontaktinfo
Jesper Thanning, Afdelingsleder
Telefon: 3998 5400
Direkte:  3998 5406
Mobil:     3055 4292

e-mail: jth@gentofte.dk