MENU
Aula_close Layer 1

UU-Gentofte

UU - Gentofte, Ungdommens Uddannelsesvejledning i Gentofte Kommune

 Målgruppe

UU-Gentofte vejleder:

- Elever i grundskolens 7. til 10. klasse på både folke- og privatskoler beliggende i Gentofte Kommune.

- Unge mellem 15 og 25 år med bopæl i Gentofte Kommune, som endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

 Hvor og hvordan foregår vejledningen?

Alle unge i Gentofte Kommune får tilbudt individuel vejledning, men UU-Gentofte har særligt fokus på at vejlede de elever og unge, der har udfordringer med at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse.

For unge i grundskolen foregår vejledningen som regel på elevens skole. Vejledningen kan både foregå individuelt og som kollektive aktiviteter i klassen - evt. sammen med forældrene.

Unge, der har forladt grundskolen, kan få vejledning på Hartmannsvej 22, 2900 Hellerup – men vejledningen foregår også ofte andre steder, alt efter behov og ønsker.

Vi vejleder både til ordinære ungdomsuddannelser, til den forberedende grunduddannelse (FGU) og til ungdomsuddannelser for unge med særlige behov (STU).

UU-Gentoftes vejledere sætter altid den unge i første række, og deltager og hjælper, hvor der er behov, så længe sigtet er uddannelse.

Som en del af den sammenhængende kommunale ungeindsats, samarbejder vi tæt med andre kommunale enheder, der beskæftiger sig med elever og unge.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkomme til at kontakte leder af UU-Gentofte, Mads Aafeldt, tlf.: 5139 3200/ e-mail: maaf@gentofte.dk.