MENU
Aula_close Layer 1

ViTo

Målgruppen

ViTo er Gentofte Kommunes undervisningstilbud til tosprogede elever. Tilbuddet er målrettet unge i alderen 13 til 18 år, som kommer fra udlandet. De unge kan fx være flygtninge, immigranter, familiesammenførte, eller børn af udlændinge, der er bosat i Danmark. Der er stor diversitet i elevgruppen, og derfor vægter vi individuelle hensyn højt.
 

Hvilke kompetencer opnår eleverne i ViTo?

I ViTo vil vi gerne give eleverne de bedste muligheder for at udvikle personlige, faglige og sociale kompetencer inden for en ramme, der hedder dansk som andetsprog. Der er tilknyttet lærere, mentorer og uddannelsesvejleder til tilbuddet. Vi vægter relationsarbejdet til den enkelte unge højt, så vi på bedste vis kan understøtte en positiv udvikling med sigte på inklusion i både skole og samfund.

Målet for den enkelte elev kan fx være forberedelse til Prøve i Dansk 2, og det er også muligt i samarbejde med de andre afdelinger på ungdomsskolen at afslutte fag med Folkeskolens Afgangseksamen.

 

Hvor og hvordan foregår undervisningen?

ViTo er tilknyttet Gentofte Ungdomsskole på Bregnegårdsvej 21B. Undervisningen foregår som oftest på mindre hold og veksler mellem forskellige undervisningsaktiviteter, fx undervisning i klassen, studieture, praktikforløb og brobygning til ungdomsuddannelserne. Som udgangspunkt har eleverne fuldt skema.

Vi samarbejder med de øvrige afdelinger på ungdomsskolen og kan tilbyde individuelle forløb med mulighed for praktik i en anden afdeling. Det er også muligt at indgå i kommunens fritids- og ungemiljø i forlængelse af undervisningen.

Der undervises i dansk som andetsprog, engelsk, matematik, idræt og kreative fag. I tilrettelæggelse af undervisningen tager vi så vidt muligt faglige, personlige og sociale hensyn.

 

Hvordan og hvornår ansøger jeg?
For at blive elev i ViTo skal eleven til en visitationssamtale, hvor det vurderes, om eleven er i målgruppen. Til visitationssamtalen taler vi om elevens baggrund for at ansøge og elevens faglige niveau testes.

Tilbuddet er som udgangspunkt for elever bosiddende i Gentofte Kommune, men andre kommuner har også mulighed for at tilkøbe pladser til elever i målgruppen. 

Der er løbende optag.

 

Kontakt

For nærmere information, kontakt Jacob Berger Strønæs: mail: jbe@gentofte.dk, tlf.: 2929 2147