MENU
Aula_close Layer 1

ViTo-udskoling

ViTo-udskoling

Gentofte Ungdomsskole huser den del af Gentofte Kommunes undervisningstilbud til tosprogede elever, der henvender sig til de ældre elever (13-18 år). Undervisningen er primært tilrettelagt for sent ankomne unge.

Det er unge, som kommer fra udlandet, og som nu skal til at være borgere i Danmark. De unge kan være flygtninge, familiesammenførte, eller børn af udlændinge, der bor her i landet. Der er således stor diversitet i elevgruppen, derfor vægter vi individuelle hensyn højt.

Fælles for de unge er:

  • at de skal lære dansk
  • at de skal lære det danske samfund at kende
  • at de skal blive klar til ungdomsuddannelse

Hvad?
Der undervises i dansk som andetsprog (følger Fælles Mål), engelsk, matematik, idræt og kreative fag. Det er muligt at tage Folkeskolens Afgangsprøve på skolen. Der tilbydes undervisning 35 timer om ugen. Som en del af undervisningen skal de unge deltage i studieture, praktikforløb og brobygning til ungdomsuddannelserne. Det er også muligt at indgå i kommunens fritids- og ungemiljø i forlængelse af undervisningen.

Hvor?
Undervisningen foregår på Ungdomsskolen på Bregnegårdsvej 21 B, 2900 Hellerup
 
Hvornår?
Der er løbende optagelse. Man kan blive tilmeldt og starte i løbet af skoleåret.

Hvordan?
For at blive elev i ViTo-udskoling skal man til en visitationssamtale. Til visitationssamtalen tales om den unges baggrund generelt og den unges faglige niveau testes.  

Medarbejdere og samarbejde på tværs

Alle lærere er uddannet i dansk som andetsprog. Herudover er der tilknyttet pædagog, mentor og UU-vejleder fra UU-Gentofte. Hver elev har en kontaktlærer, der løbende følger op på den enkelte unges udvikling og uddannelsesplan. Dette sker i et tæt samarbejde med den unge og med de samarbejdsparter, der måtte være (sagsbehandlere, UU-vejleder, støtte-kontaktpersoner, bosteder, forældre m.fl.) 

 

Kontakt

Jacob Berger Strønæs, Vito-skole. jbe@gentofte.dk eller mobil 29292147

Jette Østergaard, skoleleder Ungdomsskolen. jetl@gentofte.dk eller mobil 23616721