MENU
Aula_close Layer 1

Lifeskils

Gentofte kommunes 10. klasser samarbejder i skoleåret 2020/21 med Løkkefonden om projektet Lifeskills

Formål og målgruppe:

LifeSkills er en tværgående erhvervsintegreret indsats for unge i kommunale 10. klasses tilbud, som endnu ikke er blevet vurderet uddannelsesparate, og som ønsker faglig og personlig kvalificering samt afklaring i forhold til uddannelse og job.

Projektet har to formål:

  • At få flere unge til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse
  • At generere ny viden om, hvordan der kan skabes meningsfulde indsatser for målgruppen gennem tæt samarbejde med den unges familie, det lokale erhvervsliv, UU-vejledere og andre relevante aktører

LifeSkills består af et læringskoncept og en mentorordning – begge udviklet til formålet.

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem LøkkeFonden, NEXT Uddannelser samt København, Høje-Taastrup, Frederiksberg og Gentofte Kommune med økonomisk støtte fra Industriens Fond.

Læringskonceptet

I projektetableringen har vi haft høj grad af fokus på indsatstyper, der i national og international forskning har vist sig positive i forhold til at få unge i aldersgruppen 16-25 år videre i ungdomsuddannelse og beskæftigelse.

Uanset om de unge træner deres faglige, sociale eller personlige kompetencer, så mødes de med metoder og værktøjer, der på sigt skal gøre dem i stand til at lykkes på egen hånd: De skal lære at lære.

Læringskonceptet er forskningsforankret og bygger bl.a. på de læringsmetoder og gode erfaringer, der er opnået i forbindelse med DrengeAkademiet. Stærke relationer, synlig læring og karaktertræk vil være derfor være omdrejningspunkt for de unges skolehverdag.

Få mere viden om læringskonceptet ved at læse om DrengeAkademiet (link til https://loekkefonden.dk/drengeakademiet/ ) og om filosofien bag LøkkeFondens projekter (link til https://loekkefonden.dk/filosofien-bag-loekkefondens-projekter/  ).

Mentorordning

Mentorordningen består af et individuelt mentorforløb, hvor ressourcer fra det lokale erhvervsliv og fritidsliv byder ind med målrettet mentorstøtte.

Kombinationen af læringskoncept og mentorordning skal sikre de unge adgang til støtte og hjælp både inden- og uden for skolens rammer, så deres forudsætninger for at påbegynde samt gennemføre en ungdomsuddannelse styrkes.

Læs mere om Lifeskills her: https://loekkefonden.dk/udbredelse/lifeskills-linie-10/