MENU
Aula_close Layer 1

UNG FRITID

Hvem kan tilmelde sig fritidsundervisningen?

Fritidsundervisningen er for alle unge fra 7. klasse og op til 18 år, som enten bor eller går i skole i Gentofte Kommune. 

Fritidsundervisningen er som udgangspunkt gratis. Der kan på nogle hold være mindre udgifter til materialer. Vælger du et hold med rejseaktivitet (fx dykkertur) eller opnåelse af bevis, er der en egenbetaling. Det kan du læse mere om på det enkelte hold, der hvor du tilmelder dig.     

 

Hvor, hvornår og hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i fritiden, dvs. efter skoletid, i weekender og i skoleferier. De fleste hold foregår i lokaler på Gentofte Ungdomsskole. Nogle hold udbydes i samarbejde med Gladsaxe eller Lyngby, og undervisningen på disse hold kan derfor foregå på en skole i enten Gladsaxe eller Lyngby. Station Next - filmværksted, benytter lokaler i bl.a. Hvidovre.

 

Hvad kan man lære i Fritidsundervisningen?

I 2021/ 2022 udbyder Ungdomsskolen følgende hold:

Humanistiske og naturfaglige fag

Kreative fag

IT & Medier

Sport & Fritid

Få bevis på det

Engelsk

Japansk

Matematik

Fysik og kemi (Lyngby)

Dansk som andetsprog

Bliv eksamensklar

Styr på grammatik

3. fremmedsprog udbydes som valgfag til folkeskolelever i 8. og 9. klasse:

  • Valgfag - Fransk
  • Valgfag - Italiensk
  • Valgfag - Kinesisk
  • Valgfag - Spansk
  • Valgfag - Tysk

Julebagning (weekend)

Kreativt værksted

Station Next – filmværksted for børn og unge (Hvidovre)**

 

Selvforsvar for piger

Parkour* (Gentofte skole)

Yoga og meditations workshop

Styrketræning

Førstehjælp*

Knallertkørekort*

Jagttegn (Gladsaxe)

Dykkerhold samt
dykkerture ca. 10 gange (Lyngby)

Dykkertur til Rødehavet (Lyngby)

Dykkertur til Bornholm (Lyngby)

 

* Tilmelding allerede åben.

** Bemærk at tilmeldingsfristen for Station Next er den 10. september 2021. 

 

Hvordan tilmelder jeg mig?

Tilmelding sker på https://gentofte.feliks.dk/index.php?open=428 og er mulig fra 23. august 2021. For enkelte hold er tilmeldingen allerede åben (se oversigt). Der er løbende optag på holdene, dog med undtagelse af Station Next, hvor tilmeldingsfristen er den 10. september 2021.

For afklarende spørgsmål, kontakt Lone Nielsen på mail: LON@Gentofte.dk eller tlf.: 3998 5401