MENU
Aula_close Layer 1

Vision og værdier

Det skal sætte sig spor at møde ungdomsskolen

Alle unge i Gentofte skal føle sig velkomne på Ungdomsskolen og opleve glæde og udbytte ved at deltage – hvad enten det drejer sig om fritidsaktiviteter, om at være elev i udskolingen eller 10. klasse eller om at modtage vejledning.

Dannelse og uddannelse er omdrejningspunktet for alle ungdomsskolens indsatser, og når den unge tager skridtet videre ud i verden skal det være med: Bredere udsyn, større selvindsigt og tro og håb for fremtiden.

Ungdomsskolen arbejder derfor ud fra følgende værdier:

 

ALTID PÅ DE(N) UNGES SIDE

Alt hvad vi foretager os, er med den hensigt at skabe de bedste rammer for den unges trivsel, læring og udvikling.

De unge skal opleve at blive mødt, støttet og udfordret, og det er de voksnes opgave at sikre, at der er balance mellem tryghed og udfordringer i ethvert skoleforløb.

 

ÆSTETIK I RUM OG MELLEM RUM

På Ungdomsskolen ved vi, at omgivelserne har stor betydning for, hvordan vi har det. De fysiske rammer påvirker vores humør og energi.

Vi skaber indbydende rum, som giver os de bedste forudsætninger for at vi kan gøre os umage i vores arbejde og være der for hinanden.

Gode rammer hjælper os med at være nærværende og opretholde lysten og evnen til at lære og lære fra os.

På Ungdomsskolen skal alle føle sig velkomne, og derfor møder vi hinanden med varme og respekt. Vi tror på dialog, vi lytter og vi tager hinanden alvorligt.

Alle skal forlade Ungdomsskolen klogere og gladere end da de kom!

Vi tager ansvar for, at stemningen på skolen er varm, munter og tryg, og vi er opmærksomme på, at alle skal bidrage til det.

Vi stiller krav til de unge og til hinanden, og vi sørger for, at alle får mulighed for at leve op til disse krav.

På Ungdomsskolen tror vi på fællesskabets muligheder og betydning for alle. Vi skal alle føle os som en del af et trygt fællesskab med plads til forskellighed.

Vi passer på vores omgivelser og vi passer på hinanden!

 

GLOBALT OG LOKALT UDSYN                                                                                                         

Ungdomsskolen har fingeren på pulsen og følger med i, hvad der rører sig ude omkring i verden og i vores nærområde. Vi forholder os til den viden vi har, og vi handler på den.

Vi tør tænke nyt og eksperimentere, og tager hellere en chance for meget end en for lidt.

For at sikre kvalitet og bredde i det vi sætter i værk, samarbejder vi med mange parter uden for Ungdomsskolen lige fra lokale virksomheder, børnehaver, kulturinstitutioner til foreninger og internationale kontakter.